Technologie

Rozpowszechnianie parametrów środowiska przy pomocy Internetu

1

Podstawowymi zadaniami Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. Źródłem informacji o środowisku jest Państwowy Monitoring Środowiska. Rozdział 2, artykuł 25 Ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Państwowy Monitoring Środowiska wspomaga działania na rzecz Ochrony Środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, a także o ich przyczynach.

Z punktu widzenia zwykłego użytkownika sieci Internet do tej pory nie było ogólnodostępnych narzędzi, które informowałyby o parametrach zanieczyszczenia środowiska w dowolnej lokalizacji. Istnieją raporty publikowane przez lokalne Inspektoraty Ochrony Środowiska na stronach WWW dla każdego województwa osobno, ale nie przedstawiają one danych w zrozumiałej dla przeciętnej osoby postaci. Ponad to użytkownicy spotykają się z dużym utrudnieniem z powodu rozproszenia tych danych. Na dzień dzisiejszy jedynym sposobem dostępu do danych źródłowych jest posiadanie dostępu do zaawansowanych aplikacji, z których korzystają Inspektoraty Ochrony Środowiska. Stąd zrodził się pomysł, aby ułatwić dostęp do informacji o zanieczyszczeniach każdemu zainteresowanemu w dowolnej lokalizacji, korzystając z udogodnień technologii informatycznych.

Jednym z potencjalnych rozwiązań problemu dostępu do informacji o zanieczyszczeniu środowiska z punktu widzenia zwykłego użytkownika Internetu jest interaktywna wizualizacja, która polega na przekazywaniu spersonalizowanej informacji jak największemu gronu osób. Udostępnione w sieci dane z pomiarów punktowych oraz liczne trudności z ich pozyskaniem stały się przyczynkiem do podjęcia próby uproszczenia tego procesu.

Arkadiusz Milik wraca do formy

Previous article

Nowoczesne inwestycje mieszkaniowe w Fordonie

Next article

You may also like

1 Comment

  1. Cześć, to jest komentarz.
    Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
    Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Comments are closed.

More in Technologie