Bardzo Rzetelnie – portal najlepszych informacji

Portal informacyjny z ciekawostkami ze świata

Edukacja

Nauczyciel jako motywator

W trakcie szkolnej edukacji każdy z nas spotykał wielu nauczycieli. Z pewnością niektórzy z nich szczególnie zapisali się w naszej pamięci z powodu nietypowych cech bądź poglądów, które wyróżniały ich od innych. Najczęściej są to ci, którzy dzięki swojej charyzmie potrafili zjednać sobie nie tylko pojedyncze jednostki, lecz nawet całe rzesze swych uczniów. Byli też i tacy, którzy uświadomili wielu z nas, w jakim kierunku powinniśmy podążać i niczym drogowskaz wskazywali, jaką drogę życiową wybrać. Nierzadko ich starania doceniamy dopiero po latach. Mając na uwadze powyższe wzmianki, każdy nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ wywiera jego osoba na dalsze życie wychowanków. To właśnie jego postawa w wielu przypadkach jest motywatorem do podjęcia działań przez podopiecznych.

Zastanawiające jest to, w czym tkwi sedno i na czym polega rola nauczyciela, jako postaci motywującej uczniów do nauki? Termin motywacja pochodzi z języka łacińskiego od słowa emovere oznaczającego „ruszać z miejsca”. W dziedzinach pedagogicznych określa się ją również jako „wrodzoną zdolność do uczenia się w aktywny sposób: powinna być raczej wywołana lub ujawniana”. Zastanawiając się nad wspomnianym pojęciem, należy odnieść się również do słowa, które bezpośrednio jest związane z motywacją – słowem tym jest motyw. Słownik języka polskiego PWN wyjaśnia, że jest to „bodziec skłaniający do działania; uzasadnienie postępowania lub rozumowania”, zaś sama motywacja jest tym, „co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji; to uzasadnienie czyichś działań lub decyzji”. By mogła ona zaistnieć, niezbędne jest wystąpienie czynników wewnętrznych lub zewnętrznych, które ją wywołają. Kiedy wszystkie te czynniki współgrają i oddziałują na siebie, to tworzy się motywacja do uczenia się. Do motywacji wewnętrznej, w której starania wychowanka wynikają z jego ciekawości, postawy, zainteresowań oraz potrzeby odkrywania nowych rzeczy, zalicza się naturalną potrzebę zdobywania wiedzy. Wśród wielu składników motywacji zewnętrznej wyróżnia się najważniejsze, czyli osobowość nauczyciela, oceny, nagrodę i karę oraz sytuację rodzinną ucznia.